Cách xử lý nợ

Cách xử lý nợ

1. Khi bạn gọi điện thoại tới công ty của chúng tôi, bạn sẽ gặp và nói chuyện với một nhân viên phụ trách của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về tình hình tài chính của bạn và xác định xem chương trình của chúng tôi có phù hợp với bạn không. Mọi tình huống đều khác nhau và chỉ một số loại nợ nhất định có thể được xem xét để ghi danh vào chương trình của chúng tôi.

2. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ làm việc với nhóm của chúng tôi để xác định số tiền cụ thể phải được tiết kiệm mỗi tháng. Từ đó, chúng tôi sẽ đặt tiền của bạn vào một tài khoản tiết kiệm riêng.

3. Các chuyên gia đàm phán của công ty sẽ làm việc với các chủ nợ của bạn để đạt được một thỏa thuận giảm nợ. Sau đó, bạn sẽ trả số tiền thanh toán từ tài khoản tiết kiệm đã đăng ký trước đó và bạn sẽ không còn phải sống trong nợ nần.

(888) 842-4898